علم استنتاج

//-------------------------------------------\\

علم استنتاج

//-------------------------------------------\\

علم استنتاج

مرگ، معنای زندگی است.

۴ مطلب در مرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰  • ۰
  • ۰

برای دیدن پاسخ و دریافت فابل به ادامه مطلب بروید.

جواب آناگرام سخت آماده شد.

  • ۰
  • ۰

...

  • ۰
  • ۰

این کاراکتر Charles Augustus Magnussen است که از نام و داستان «چارلز آگوستوس میلورتن» گرفته شده ، کسی که با در دست داشتن نامه های خصوصی دیگران به اخاذی از آن ها می پردازد اما معلوم نیست در شبیه سازی این داستان در قرن کنونی به جای نامه از چه چیزی برای اخاذی استفاده خواهد کرد ( شاید ایمیل ! ).